BSP’s lawyers regularly share their knowledge
through regular legal updates, newsletters and professional publications.
25 Oct 2018

FOKUS PÅ (RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE) I LUXEMBOURG

Denne brochure fokuserer på reserverede alternative investeringsfonde, en ny og fleksibel alternativ investeringsstruktur godkendt ved lov den 23. juli 2016 der trådte i kraft den 31. august 2016. RAIF-loven opretter en ny type ureguleret fond, der har mange af de samme kendetegn som regulerede specialiserede investeringsfonde (SIF’er) eller selskaber, der investerer i risikokapital (SICAR), men som ikke er underlagt tilsyn af den lokale luxembourgske tilsynsmyndighed-CSSF. Fordelen ved denne nye type af strukturer består i, at den ikke er reguleret, eftersom det giver enhver udsteder mulighed for at drage fordel af et fleksibelt produkt på en tidsbesparende mådeved ikke at skulle gennemgå godkendelsesprocessen fra CSSF, hvis varighed ikke kan forudses, og som afhænger af den pågældende strukturs komplikationsgrad.

File(s)